Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:47

菁菁者莪 2

菁菁者莪,
在彼中沚。
既見君子,
我心則喜。

 

Tinh tinh giả nga 2

Tinh tinh giả nga,
Tại bỉ trung chỉ.
Ký kiến quân tử,
Ngã tâm tắc hỉ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rậm đầy chen mọc cỏ nga
Ở trên cồn nhỏ lan ra khắp vùng
Khách người quân tử gặp xong
Thì ta mừng rỡ trong lòng xiết bao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ nga mọc rậm chen đầy,
Ở trên cồn nhỏ lên dầy giữa sông.
Gặp người tân khách vừa xong,
Biết bao mừng rỡ trong lòng ta nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời