Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:50

南山有臺 3

南山有杞,
北山有李。
樂隻君子,
民之父母。
樂隻君子,
德音不已。

 

Nam sơn hữu đài 3

Nam sơn hữu khỉ,
Bắc sơn hữu lý.
Lạc chỉ quân tử,
Dân chi phụ mẫu.
Lạc chỉ quân tử,
Đức âm bất dĩ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam cây khỉ mọc đầy
Lý bên núi Bắc lên cây rườm rà
Vui thay tân khách tài hoa
Thật là đáng bực mẹ cha dân lành
Vui thay tân khách hùng anh
Tiếng thơm không dứt lưu danh đời đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nam sơn cây kỷ mọc lên,
Bắc sơn mận mọc như ken kém gì.
Được người ta những thoả thuê,
Người như cha mẹ vỗ về dân con.
Được người ta những hân hoan,
Mong người đức hạnh đồn vang không ngừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Nam cây khỉ mọc dầy,
Mận bên núi Bắc mọc cây rườm ra.
Vui thay quân tử tài ba,
Người như là bực mẹ cha dân lành.
Vui thay quân tử hùng anh,
Mong người đức hạnh lưu danh muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời