12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:52

四牡 5

駕彼四駱,
載驟駸駸。
豈不懷歸?
是用作歌,
將母來諗。

 

Tứ mẫu 5

Giá bỉ tứ lạc,
Tải sậu sâm sâm,
Khởi bất hoài quy;
Thị dụng tác ca,
Tương mẫu lai thâm.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bờm đen ngựa trắng bốn con
Thảy đều vun vút chạy dồn ra xa
Há không muốn về mà quay lại?
Bài thơ ca làm lấy đã xong
Muốn nuôi mẹ, đến tận cùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa lạc một tay rong ruổi,
Ngựa ruổi mau như đuổi cuồng phong.
Quay về ai chẳng chờ mong,
Chạnh lòng ta bật tiếng lòng thành ta.
Tỏ niềm thương nhớ mẹ già...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa trắng bờm đen,
Chợt cùng vùn vụt đua chen chạy hoài.
Chạy đi không muốn lại quay?
Bài ca làm lấy đã bày ra xong.
Muốn nuôi mẹ, đến tận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời