19/01/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ mẫu 5
四牡 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:52

 

Nguyên tác

駕彼四駱,
載驟駸駸。
豈不懷歸?
是用作歌,
將母來諗。

Phiên âm

Giá bỉ tứ lạc,
Tải sậu sâm sâm,
Khởi bất hoài quy;
Thị dụng tác ca,
Tương mẫu lai thâm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bờm đen ngựa trắng bốn con
Thảy đều vun vút chạy dồn ra xa
Há không muốn về mà quay lại?
Bài thơ ca làm lấy đã xong
Muốn nuôi mẹ, đến tận cùng
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tứ mẫu 5