Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:51

車攻 6

四黄既駕,
兩驂不猗。
不失其馳,
舍矢如破。

 

Xa công 6

Tứ hoàng ký giá,
Lưỡng sam bất ý.
Bất thất kỳ trì,
Xả thỉ như phá.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa vàng thảy đều được thắng
Hai con bìa chạy chẳng nghiêng nào
Chạy đều đúng phép cùng nhau
Hễ buông tên bắn, phập vào trúng ngay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa vàng được thắng bốn con,
Hai con bìa chạy chẳng còn ngả nghiêng.
Ruổi dong đều đúng phép liền,
Hễ buông một phát, trúng tên ngay mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời