28/09/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 6
車攻 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:51

 

Nguyên tác

四黄既駕,
兩驂不猗。
不失其馳,
舍矢如破。

Phiên âm

Tứ hoàng ký giá,
Lưỡng sam bất ý.
Bất thất kỳ trì,
Xả thỉ như phá.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa vàng thảy đều được thắng
Hai con bìa chạy chẳng nghiêng nào
Chạy đều đúng phép cùng nhau
Hễ buông tên bắn, phập vào trúng ngay
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 6