Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:48

四牡 3

翩翩者鵻,
載飛載下,
集於苞栩。
王事靡盬,
不遑將父。

 

Tứ mẫu 3

Biên biên giả chuy,
Tải phi tải hạ,
Tập vu bao hứa;
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng tương phụ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim chuy bay vút xa xa
Khi bay khi đáp thật là thảnh thơi
Trên bụi hủ yên nơi đậu lại
Việc vua không trễ nải khinh thường
Rảnh đâu phụng dưỡng nghiêm đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con chim cu nó bay nó lượn,
Lúc bay cao lúc xuống thấp dần.
Xà vào bụi hứa nghỉ chân,
Việc vua vương vấn khó lần cho ra.
Giờ đâu còn nghĩ nuôi cha.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim chuy vùn vụt bay xa,
Khi bay khi xuống thật là thảnh thơi
Sà vào bụi hứa nghỉ ngơi,
Việc vua không trễ không dời được đâu.
Không nhàn phụng dưỡng cha sau?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời