Bài thơ: Thái vi 5 - 采薇 5 (Khổng Tử - 孔子)
Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:27

采薇 5

駕彼四牡,
四牡騤騤。
君子所依,
小人所腓。
四牡翼翼,
象弭魚服。
豈不日戒?
玁狁孔棘。

 

Thái vi 5

Giá bỉ tứ mẫu,
Tứ mẫu quỳ quỳ.
Quân tử sở y,
Tiểu nhân sở phì.
Tứ mẫu dực dực,
Tượng mễ ngư phục.
Khỉ bất nhật cức (giới)?
Nghiễm doãn khổng cức.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn con ngựa đực thắng vào
Bốn con ngựa ấy xiết bao uy hùng
Để quan tướng suý ngài dùng
Đỡ che lính thú giữ trông biên thuỳ
Chỉnh tề bốn ngựa uy nghi
Đầu cương xương tượng, ngư bì làm bao
Há không cảnh bị hay sao?
Đề phòng rợ Địch tràn vào khẩn trương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa đã thắng giây cương,
Bốn con ngựa đực sức đương phừng phừng.
Tướng quân lẫm liệt oai hùng,
Ba quân tin tưởng băng chừng dặm sương.
Ngựa phi đều đặn nhịp nhàng,
Đốc cung ngà nạm, bao mang ngũ bì.
Ngày nào cũng nhớ cũng ghi,
Chiến tranh Hiểm Doãn hiểm nguy khôn lường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực thắng xe
Tráng cường bốn ngựa đứng kề uy nghi.
Để quan tướng suý ra đi,
Chỉ huy lính thú biên thuỳ giữ yên.
Chỉnh tề bốn ngựa sẵn liền,
Ngà voi cung nạm, bao tên ngư bì.
Ngày nào cảnh giác cũng ghi,
Đề phòng Hiểm Doãn mối nguy đang chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời