Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:57

六月 3

四牡修廣,
其大有顒,
薄伐玁狁,
以奏膚公。
有嚴有翼,
共武之服,
共武之服,
以定王國。

 

Lục nguyệt 3

Tứ mẫu tu quảng,
Kỳ đại hữu ngung.
Bạc phạt Nghiễm doãn,
Dĩ tấu phu công.
Hữu nghiêm hữu dực,
Cung vũ chi phục.
Cung vũ chi phục,
Dĩ định vương quốc.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thân to dài bốn con ngựa đực
Lớn to thay rất mực hiên ngang
Hãy đi đánh rợ Bắc phương
Dâng lên thiên tử phi thường chiến công
Đã cung kính uy hùng tướng suý
Để sung vào vũ bị chiến chinh
Sung vào vũ bị quân binh
Dẹp tan quận rợ an lành nước vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực to dài,
Hiên ngang rất mực lớn thay đáng gờm.
Tảo trừ Nghiễm Doãn Bắc phương
Tấu lên thiên tử phi thường chiến công.
Uy nghiêm tướng suý anh hùng,
Chiến chinh vũ khí bổ sung thêm vào.
Sung vào quân lính gươm đao,
Dẹp tan quận rợ an trào đình ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời