01/04/2023 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 3
六月 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:57

 

Nguyên tác

四牡修廣,
其大有顒,
薄伐玁狁,
以奏膚公。
有嚴有翼,
共武之服,
共武之服,
以定王國。

Phiên âm

Tứ mẫu tu quảng,
Kỳ đại hữu ngung.
Bạc phạt Nghiễm doãn,
Dĩ tấu phu công.
Hữu nghiêm hữu dực,
Cung vũ chi phục.
Cung vũ chi phục,
Dĩ định vương quốc.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thân to dài bốn con ngựa đực
Lớn to thay rất mực hiên ngang
Hãy đi đánh rợ Bắc phương
Dâng lên thiên tử phi thường chiến công
Đã cung kính uy hùng tướng suý
Để sung vào vũ bị chiến chinh
Sung vào vũ bị quân binh
Dẹp tan quận rợ an lành nước vua
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 3