Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:45

車攻 1

我車既攻,
我馬既同。
四牡龐龐,
駕言徂東。

 

Xa công 1

Ngã xa ký công,
Ngã mã ký đồng.
Tứ mẫu lung lung,
Giá ngôn tồ Đông.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe của ta nay đều vững chắc
Ngựa của ta cũng rất chọn đồng
Bốn con ngựa đực mãnh hùng
Thắng vào để chạy sang vùng Đông đô

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe ta rất vững chắc đây,
Ngựa ta chọn cũng đồng bầy khoẻ thay!
Bốn con tuấn tú mặt mày,
Đông đô thắng kịp chạy ngay sang vùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời