Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:25

魚麗 6

物其有矣,
維其時矣。

 

Ngư ly 6

Vật kỳ hữu hỹ,
Duy kỳ thì hỹ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Tô thị nói rằng: Hễ nhiều thì e không được tốt. Hễ ngon thì e không được đồng đều nhau. Hễ có thì e không thường (có lúc có lúc không). Nay thì nhiều mà tốt, ngon mà đều nhau, có mà vẫn có luôn. Ấy là nói những vật nhỏ nhặt ấy đều là hoàn toàn tất cả.

Theo sách Nghi lễ, trong những cuộc uống rượu trong làng xóm và những yếu lễ, khi khúc nhạc đầu tiên đã dứt, thì đều hát xen kẽ thiên Ngư ly này, rồi thổi sáo bài Do canh, hát thiên Nam hữu gia ngư, rồi thổi sáo bài Sùng khâu, hát thiên Nam sơn hữu đài, rồi thổi sáo bài Do nghi. Vì rằng đó là một bài thơ trong một thời buổi mà được làm bài ca nhạc trong những cuộc yến tiệc thông dụng cho các tân khách cao hay thấp.

Mao công lấy thiên Ngư ly bù vào cho đủ số 10 thiên phần Lộc minh, mà người giải thuyết không xét kỹ bèn chia những thiên từ thơ. Ngư ly trở lên làm thơ của Văn vương và Vũ vương, còn từ thơ Nam hữu gia ngư trở về sau làm thơ của Thành vương, thì sai lầm quá lắm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vật dùng ăn uống có đây
Thứ kia món nọ hàng ngày có luôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Thời trân thức uống sẵn sàng,
Mùa nào thức ấy mới ngoan mới tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồ ăn thức uống có đầy,
Món kia vị nọ hàng ngày đủ luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời