Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:42

出車 5

喓喓草蟲,
趯趯阜螽。
未見君子,
憂心忡忡。
既見君子,
我心則降。
赫赫南仲,
薄伐西戎。

 

Xuất xa 5

Yêu yêu thảo trùng,
Thích thích phụ chung.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm sung sung.
Kỳ kiến quân tử,
Ngã tâm tắc hàng.
Hách hách Nam Trọng,
Bạc phạt Tây Nhung.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rè rè châu chấu kêu vang
Cào cào đã nhảy dọc ngang khắp vùng
Khi chưa gặp được mặt chồng
Nhớ ai rười rượi tấc lòng xốn xang
Đến khi gặp được mặt chàng
Những điều khốn khổ lắng tan đáy lòng
Tướng quân Nam Trọng uy hùng
Hãy đi chinh phạt Tây Nhung kịp thời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lào xào con dế nó bay,
Cào cào xao xác đó đây nhảy càn.
Bao lâu chưa giáp mặt chàng,
Lòng còn thấp thoáng muôn vàn âu lo.
Bao giờ mới thấy mặt cho,
Lòng ta lúc ấy cơ hồ mới yên.
Tướng quân Nam Trọng oai nghiêm,
Hãy còn chém giặc ở miền Tây Nhung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sè sè châu chấu cánh vang,
Cào cào nhảy nhót dọc ngang khắp vùng
Mặt chồng chưa gặp khó mừng,
Lòng càng lo lắng nhớ chồng chẳng yên.
Đến khi gặp được chàng riêng,
Tâm ta nén xuống tan liền nổi lo.
Tướng quân Nam Trọng uy to,
Kịp thời chinh phạt cõi bờ Tây Nhung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời