04/07/2020 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 5
出車 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:42

 

Nguyên tác

喓喓草蟲,
趯趯阜螽。
未見君子,
憂心忡忡。
既見君子,
我心則降。
赫赫南仲,
薄伐西戎。

Phiên âm

Yêu yêu thảo trùng,
Thích thích phụ chung.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm sung sung.
Kỳ kiến quân tử,
Ngã tâm tắc hàng.
Hách hách Nam Trọng,
Bạc phạt Tây Nhung.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rè rè châu chấu kêu vang
Cào cào đã nhảy dọc ngang khắp vùng
Khi chưa gặp được mặt chồng
Nhớ ai rười rượi tấc lòng xốn xang
Đến khi gặp được mặt chàng
Những điều khốn khổ lắng tan đáy lòng
Tướng quân Nam Trọng uy hùng
Hãy đi chinh phạt Tây Nhung kịp thời
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 5