15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:01

六月 5

戎也既安,
如輊如軒,
四牡既佶,
既佶且閑。
薄伐玁狁,
至於太原,
文武吉甫,
萬邦爲憲。

 

Lục nguyệt 5

Nhung xa ký an,
Như trí như hiên.
Tứ mẫu ký cát,
Ký cát thả nhàn.
Bạc phạt Nghiễm doãn,
Chí vu Thái Nguyên.
Văn vũ Cát Phủ,
Vạn ban vi hiến.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe binh đã chỉnh yên toàn mỹ
Như xe hiên xe trí vững vàng
Mạnh hùng bốn ngựa sắp hàng
Đã dư mạnh mẹ lại càng luyện tinh
Ta hãy kíp đi bình lũ giặc
Đuổi chúng ra khỏi đất Thái Nguyên
Vũ văn Cát Phủ vẹn tuyền
Làm gương muôn nước trị yên sơn hà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe binh toàn mỹ chỉnh yên,
Vững vàng xe trí xe hiên lên đàng.
Mạnh hùng bốn ngựa sắp hàng,
Đã dư sức mạnh lại càng luyện tinh.
Ta đi dẹp giặc trị bình,
Đuổi chúng ra khỏi đất mình Thái Nguyên.
Võ văn Cát Phủ vẹn tuyền,
Phép làm muôn nước trị yên dân tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời