10/08/2022 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 5
六月 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 18:01

 

Nguyên tác

戎也既安,
如輊如軒,
四牡既佶,
既佶且閑。
薄伐玁狁,
至於大原,
文武吉甫,
萬邦爲憲。

Phiên âm

Nhung xa ký an,
Như trí như hiên.
Tứ mẫu ký cát,
Ký cát thả nhàn.
Bạc phạt Nghiễm doãn,
Chí vu Thái Nguyên.
Văn vũ Cát Phủ,
Vạn ban vi hiến.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe binh đã chỉnh yên toàn mỹ
Như xe hiên xe trí vững vàng
Mạnh hùng bốn ngựa sắp hàng
Đã dư mạnh mẹ lại càng luyện tinh
Ta hãy kíp đi bình lũ giặc
Đuổi chúng ra khỏi đất Thái Nguyên
Vũ văn Cát Phủ vẹn tuyền
Làm gương muôn nước trị yên sơn hà
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 5