Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:47

杕杜 1

有杕之杜,
有睆其實。
王事靡盬,
繼嗣我日。
日月陽止,
女心傷止,
征夫遑止。

 

Đệ đỗ 1

Hữu đệ chi đỗ,
Hữu hoạn kỳ thực.
Vương sự mỹ cổ,
Kế tự ngã nhật.
Nhật nguyệt dương chỉ,
Nữ tâm thương chỉ,
Chinh phu hoàng chỉ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ mọc lẻ loi
Vừa đơm những quả khắp nơi trên cành
Việc vua cẩn thận lo thành
Chuỗi ngày nối tiếp phận mình rảnh chi
Tháng mười quân địch dứt kỳ
Lòng em luống những sầu bi đợi chàng
Chinh phu ắt được rảnh rang?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lê kia mà mọc một mình,
Quả lê trông mới hữu tình làm sao.
Việc vua há dám tào lao,
Ngày qua ngày lại, biết bao cho rồi.
Triền năm đã tới tháng mười,
Tấm lòng nhi nữ bồi hồi sầu thương.
Mong chàng sớm được rảnh rang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây đỗ mọc đơn côi,
Quả tròn trịa đã đơm thôi khắp cành.
Việc vua cẩn thận lo nhanh,
Chuỗi ngày kế tiếp ta dành lo xong.
Tháng ngày nhàn rỗi hết mong,
Đợi chàng luống những nổi lòng sầu bi
Chinh phu mong sớm rảnh đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời