09/12/2021 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ đỗ 1
杕杜 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:47

 

Nguyên tác

有杕之杜,
有睆其實。
王事靡盬,
繼嗣我日。
日月陽止,
女心傷止,
征夫遑止。

Phiên âm

Hữu đệ chi đỗ,
Hữu hoạn kỳ thực.
Vương sự mỹ cổ,
Kế tự ngã nhật.
Nhật nguyệt dương chỉ,
Nữ tâm thương chỉ,
Chinh phu hoàng chỉ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ mọc lẻ loi
Vừa đơm những quả khắp nơi trên cành
Việc vua cẩn thận lo thành
Chuỗi ngày nối tiếp phận mình rảnh chi
Tháng mười quân địch dứt kỳ
Lòng em luống những sầu bi đợi chàng
Chinh phu ắt được rảnh rang?
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đệ đỗ 1