Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:11

湛露 1

湛湛露斯,
匪陽不晞。
厭厭夜飲,
不醉無歸。

 

Trẫm lộ 1

Trẫm trẫm lộ tư,
Phỉ dương bất hy.
Yêm yêm dạ ẩm,
Bất tuý vô quy.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Đây cũng là bài thơ nói về thiên tử thết đãi chư hầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lộ sương rơi xuống dầm dề
Nếu không mặt nhật, chẳng hề khô đâu
Chung vui yến ẩm đêm thâu
Chẳng say chẳng được cùng nhau lui về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sương sa móc đọng dầm dầm,
Muốn cho khô ráo, ắt cần ánh dương.
Tiệc vui sá kể đêm trường,
Chưa say chưa được kiếm đường cáo lui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móc sương rơi xuống ướt dầm,
Đất mà khô ráo, phải cần ánh dương.
Tĩnh yên yến ẩm đêm trường,
Chẳng say chẳng được tìm đường thối lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời