Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:55

六月 2

比物四驪,
閑之維則,
維此六月,
既成我服。
我服既成,
於三十里,
王於出征,
以佐天子。

 

Lục nguyệt 2

Tý vật tứ ly,
Nhàn chi duy tắc.
Duy thử lục nguyệt,
Ký thành ngã phục.
Ngã phục ký thành,
Vu tam thập lý,
Vương vu xuất chinh,
Dĩ tá thiên tử.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa ô chọn theo sức lực
Tập luyện theo phép tắc tinh rồi
Chỉ trong tháng sáu hiện thời
Quân trang ta đã xong xuôi may thành
Nhung y đã rành rành may sắm
Tiến quân ba mươi dặm thì đình
Đấy theo vua dạy xuất chinh
Giúp vua dẹp giặc an bình biên cương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn ngựa ô theo sức lực hơn,
Tập tành theo phép tắc tinh tròn.
Chỉ trong tháng sáu thôi cho kịp,
Quân dụng may thành chuẩn bị xong.
Nhung phục đã rành rành sắm sửa,
Tiến ba mươi dặm quân đình lại,
Đấy theo vua dạy xuất chinh đồng,
Dẹp giặc giúp vua an định lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bốn ngựa hăng sức
Tập luyện kỹ càng
Tháng sáu vừa sang
Sẵn sàng y phục
Y phục sẵn sàng
Ba mươi dặm tiến
Vì vua chinh chiến
Phò tá quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời