18/04/2024 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 2
六月 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:55

 

Nguyên tác

比物四驪,
閑之維則,
維此六月,
既成我服。
我服既成,
於三十里,
王於出征,
以佐天子。

Phiên âm

Tý vật tứ ly,
Nhàn chi duy tắc.
Duy thử lục nguyệt,
Ký thành ngã phục.
Ngã phục ký thành,
Vu tam thập lý,
Vương vu xuất chinh,
Dĩ tá thiên tử.

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bốn ngựa hăng sức
Tập luyện kỹ càng
Tháng sáu vừa sang
Sẵn sàng y phục
Y phục sẵn sàng
Ba mươi dặm tiến
Vì vua chinh chiến
Phò tá quân vương
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 2