23/01/2022 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 2
六月 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:55

 

Nguyên tác

比物四驪,
閑之維則,
維此六月,
既成我服。
我服既成,
於三十里,
王於出征,
以佐天子。

Phiên âm

Tý vật tứ ly,
Nhàn chi duy tắc.
Duy thử lục nguyệt,
Ký thành ngã phục.
Ngã phục ký thành,
Vu tam thập lý,
Vương vu xuất chinh,
Dĩ tá thiên tử.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa ô chọn theo sức lực
Tập luyện theo phép tắc tinh rồi
Chỉ trong tháng sáu hiện thời
Quân trang ta đã xong xuôi may thành
Nhung y đã rành rành may sắm
Tiến quân ba mươi dặm thì đình
Đấy theo vua dạy xuất chinh
Giúp vua dẹp giặc an bình biên cương
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 2