Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:49

車攻 4

駕彼四牡,
四牡奕奕。
赤芾金舄,
會同有繹。

 

Xa công 4

Giá bỉ tứ mẫu,
Tứ mẫu dịch dịch.
Xích phất kim tích,
Hội đồng hữu dịch.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa đực thảy đều được thắng
Bốn ngựa đều ngay ngắn sắp hàng
Phất màu đỏ, giày nạm vàng
Chư hầu hội họp đàng hoàng chầu vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực thắng xong,
Ngựa đều ngay ngắn thẳng trong từng hàng.
Phất che màu đỏ, giày vàng,
Cùng nhau hội họp đàng hoàng chầu vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời