15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 10:54

車攻 8

之子於征,
有聞無聲。
允矣君子,
展也大成!

 

Xa công 8

Chi tử vu chinh,
Hữu vấn vô thanh.
Doãn hỹ quân tử,
Triển dã đại thành.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Các vị cùng ra đi săn ấy
Biết quân đi chẳng thấy ồn ào
Lòng tin quân tử dồi dào
Đại thành công ấy xiết bao chân tình!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Các vị cùng ra đi săn ấy
Biết quân đi chẳng thấy ồn ào
Lòng tin quân tử dồi dào
Đại thành công trạng dồi dào mở mang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời