18/04/2024 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 8
車攻 8

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:54

 

Nguyên tác

之子於征,
有聞無聲。
允矣君子,
展也大成!

Phiên âm

Chi tử vu chinh,
Hữu vấn vô thanh.
Doãn hỹ quân tử,
Triển dã đại thành.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Các vị cùng ra đi săn ấy
Biết quân đi chẳng thấy ồn ào
Lòng tin quân tử dồi dào
Đại thành công ấy xiết bao chân tình!
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 8