Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:39

南有嘉魚 1

南有嘉魚,
烝然罩罩。
君子有酒,
嘉賓式燕以樂。

 

Nam hữu gia ngư 1

Nam hữu gia ngư,
Chưng nhiên trảo trảo.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến dĩ ngạo (lạc).


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

- nam: nói vùng sông Trường giang và sông Hán.
- gia ngư: thứ cá rất ngon, thể chất như cá ly, thịt như cá tổn cá súc, sản xuất ở huyện Bích huyện phía nam Miễn châu.
- chưng nhiên: tiếng đệm ở đầu câu.
- trảo: cái nơm, kết bằng tre nhỏ để chụp lấy cá mà bắt. Nói trảo trảo là ý nhiều lần.

Đây cũng là bài ca nhạc trong yến tiệc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cá gia sẵn ở phương nam
Vậy ta hãy lấy cái nơm bắt vào
Chủ nhân có rượu dồi dào
Tiệc tùng khách tốt cùng nhau vui hoà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Miền Nam có giống cá dày,
Kéo đàn kéo lũ lọt ngay vào lờ.
Chủ nhân sẵn rượu mấy vò,
Khách tân chén tạc chén thù chung vai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cá gia có sẵn phương nam,
Cả đàn cả lủ chui vào cái nơm.
Chủ nhân có rượu lừng thơm,
Tiệc tùng với khách hoà cùng niềm vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời