Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:17

裳棣 8

宜爾室家,
樂爾妻帑。
是究是圖,
亶其然乎!

 

Thường đệ 8

Nghi nhĩ thất gia,
Lạc nhĩ thê nô.
Thị cứu thị đồ,
Đán kỳ nhiên hồ?


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hãy yên định cửa nhà anh vậy
Khiến vợ con cả thảy vui hoà
Xét suy lẽ ấy xâu xa
Để tin chắc chắn có là đúng không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhà ta ta cố an bài,
Vợ con ta cố hoà hài ấm êm.
Nghĩ cho tường tận thử xem,
Thử xem có phải có nên chăng là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thích nghi anh hãy yên nhà,
Vợ con anh thảy vui hoà ấm êm.
Xét suy lẽ ấy xâu thêm,
Để tin là đúng có nên thi hành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời