09/12/2021 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường đệ 8
裳棣 8

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:17

 

Nguyên tác

宜爾室家,
樂爾妻帑。
是究是圖,
亶其然乎!

Phiên âm

Nghi nhĩ thất gia,
Lạc nhĩ thê nô.
Thị cứu thị đồ,
Đán kỳ nhiên hồ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hãy yên định cửa nhà anh vậy
Khiến vợ con cả thảy vui hoà
Xét suy lẽ ấy xâu xa
Để tin chắc chắn có là đúng không?
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thường đệ 8