Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:50

四牡 4

翩翩者鵻,
載飛載止,
集於苞杞。
王事靡盬,
不遑將母。

 

Tứ mẫu 4

Biên biên giả chuy,
Tải phi tải chì,
Tập vu bao kỷ;
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng tương mỹ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim chuy vun vút bay qua
Hoặc bay hoặc đáp thật là thảnh thơi
Trên bụi khỉ làm nơi đậu lại
Việc vua sai chẳng phải khinh thường
Rảnh đâu nuôi dưỡng huyên đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con chim cu nó bay nó lượn,
Lúc nó bay, lúc xuống nó ngơi.
Xà vào bụi hứa đậu chơi,
Việc vua vương vấn tơi bời bao xong.
Giờ đâu nuôi mẹ mà mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim chuy vun vút bay qua
Hoặc bay hoặc đậu thật là đúng nơi.
Đậu trên bụi kỷ nghỉ ngơi,
Việc vua sai chẳng phải chơi coi thường.
Đâu nhàn rỗi, dưỡng huyên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời