Theo săn bắn có nhiều quan chức
Đếm lính nghe tiếng thực ồn ào
Dựng lên cờ triệu cờ mao
Để săn bắt thú đất Ngao mà dùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.