24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
333 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (222 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 10/09/2018 23:22 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/02/2020 13:43 bởi Admin
Bùi Hạnh Cẩn (1921-2020) sinh tại thôn Vân Tập, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là anh họ của nhà thơ Nguyễn Bính, nguyên Uỷ viên thường trực, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Giám đốc NXB Hà Nội, nguyên Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông xuất thân trong một gia đình Nho giáo. Thân sinh là cụ Bùi Trình Khiêm, đại biểu Quốc hội khoá I của tỉnh Nam Định. Khoảng năm 1938-1939, ông lên Hà Nội, ban đầu ông tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ, cùng với Nguyễn Hồng Nghi (về sau là đạo diễn, nghệ sĩ nhiếp ảnh), Nguyễn Trinh Cơ (giáo sư, bác sĩ y khoa), mang bảng, phấn đến các chợ, bến xe, những nơi có đông người để dạy học. Ông còn cùng với Nguyễn Hồng Nghi tổ chức diễn kịch của Nguyễn Bính để lấy tiền ủng hộ quỹ Hội Truyền bá…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. “Sống cùng chốn người thương” “Je respire où tu palpites” (Victor Hugo)
  1
 2. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị (Cao Bá Quát)
  5
 3. Ân tứ Nguỵ Văn Trinh Công chư tôn cựu đệ dĩ đạo trực thần (Trần Ngạn Bác)
  1
 4. Bạc mộ (Cao Bá Quát)
  7
 5. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự (Cao Bá Quát)
  5
 6. Bạch Đằng hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  15
 7. Bán chẩm thư hoài (Hồ Xuân Hương)
  3
 8. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho) (Cao Bá Quát)
  4
 9. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng) (Cao Bá Quát)
  7
 10. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác (Cao Bá Quát)
  4
 11. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung (Cao Bá Quát)
  4
 12. Bình phiên khúc kỳ 2 (Lưu Trường Khanh)
  6
 13. Bình phiên khúc kỳ 3 (Lưu Trường Khanh)
  6
 14. Bính Thìn Đông Cao độ sơ thu nhàn vọng (Bùi Trục)
  2
 15. Bồi Đậu thị ngự phiếm Linh Vân trì (Cao Thích)
  2
 16. Bồi Trương thừa tướng tự Tùng Tư giang đông bạc Chử Cung (Mạnh Hạo Nhiên)
  1
 17. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận (Cao Bá Quát)
  3
 18. Bruych-xen, đêm 27 tháng Năm Bruxelles. - Nuit du 27 Mai (Victor Hugo)
  1
 19. Cảm phú (Cao Bá Quát)
  5
 20. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư (Cao Bá Quát)
  4
 21. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân (Cao Bá Quát)
  4
 22. Chiếc bình vỡ Le pot cassé (Victor Hugo)
  1
 23. Chu trung ngẫu thành kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  9
 24. Chu trung ngẫu thành kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  9
 25. Chung Nam sơn (Vương Duy)
  9
 26. Cố kinh thu nhật (Hồ Xuân Hương)
  4
 27. Cổ phong (Vương Kiều Loan)
  1
 28. Cổ ý trình bổ khuyết Kiều Tri Chi (Thẩm Thuyên Kỳ)
  9
 29. Côn Sơn ca (Nguyễn Trãi)
  13
 30. Công tử hành (Lưu Hy Di)
  2
 31. Củng lộ cảm hoài (Lã Ôn)
  5
 32. Cung từ (Lý Kiến Huân)
  2
 33. Cửu Khúc từ kỳ 3 (Cao Thích)
  5
 34. Cửu nhật (Thôi Quốc Phụ)
  5
 35. Cửu nhật chiêu khách (Cao Bá Quát)
  4
 36. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận (Cao Bá Quát)
  4
 37. Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ (Sầm Tham)
  3
 38. Cửu nhật yến (Trương Ngạc)
  5
 39. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường (Cao Bá Quát)
  5
 40. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ (Cao Bá Quát)
  4
 41. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích)
  22
 42. Dao đồng Đỗ Viên Ngoại Thẩm Ngôn quá lĩnh (Thẩm Thuyên Kỳ)
  3
 43. Dao đồng Sái Khởi Cư yển tùng thiên (Trương Duyệt)
  2
 44. Di đĩnh nhập Dũng Cảng (Cao Bá Quát)
  4
 45. Diêm Châu quá Hồ nhi ẩm mã tuyền (Lý Ích)
  3
 46. Du Cửu Long đàm (Võ Tắc Thiên)
  3
 47. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề (Cao Bá Quát)
  5
 48. Du hồ kỳ 1 (Nguyễn Mộng Tuân)
  2
 49. Du hồ kỳ 2 (Nguyễn Mộng Tuân)
  2
 50. Du hồ kỳ 3 (Nguyễn Mộng Tuân)
  2
 51. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh (Cao Bá Quát)
  5
 52. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  5
 53. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  6
 54. Du Quan thị viên cư khán cúc (Cao Bá Quát)
  4
 55. Dục Khánh Phật đài (Bùi Trục)
  1
 56. Dục Thuý sơn (Nguyễn Trãi)
  11
 57. Dữ ca giả Hà Kham (Lưu Vũ Tích)
  6
 58. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát (Cao Bá Quát)
  5
 59. Dư Hàng tuý ca tặng Ngô sơn nhân (Đinh Tiên Chi)
  2
 60. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi (Cao Bá Quát)
  4
 61. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  4
 62. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  4
 63. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5 (Hồ Xuân Hương)
  6
 64. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6 (Hồ Xuân Hương)
  4
 65. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 7 (Hồ Xuân Hương)
  6
 66. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8 (Hồ Xuân Hương)
  4
 67. Dương phụ hành (Cao Bá Quát)
  11
 68. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả (Cao Bá Quát)
  4
 69. Đại vũ kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  4
 70. Đại vũ kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  4
 71. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1 (Đoàn Huyên)
  2
 72. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 2 (Đoàn Huyên)
  2
 73. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác (Cao Bá Quát)
  5
 74. Đăng cổ Nghiệp thành (Sầm Tham)
  4
 75. Đăng Hoành Sơn (Cao Bá Quát)
  6
 76. Đăng Liễu Châu Nga Sơn (Liễu Tông Nguyên)
  6
 77. Đề Diên Bình kiếm đàm (Âu Dương Chiêm)
  6
 78. Đề Gia Lăng dịch (Vũ Nguyên Hành)
  3
 79. Đế kinh thiên (Lạc Tân Vương)
  1
 80. Đề Lư Ngũ cựu cư (Lý Kỳ)
  4
 81. Đề tăng viện (Linh Nhất thiền sư)
  15
 82. Đề Thái Nguyên Lạc Mạc dịch tây hậu (Lý Ích)
  4
 83. Đề toán viên phường sở cư bích thượng (Thái Thuận)
  3
 84. Đề Trấn Quốc tự (Hồ Xuân Hương)
  7
 85. Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 1 (Chung Ly Quyền)
  2
 86. Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 3 (Chung Ly Quyền)
  2
 87. Đề Tùng Đinh dịch (Trương Hỗ)
  2
 88. Đề Từ Ân tháp (Kinh Thúc)
  5
 89. Đêm ấy trời mưa, nước triều dâng cao Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute (Victor Hugo)
  1
 90. Điền gia xuân vọng (Cao Thích)
  10
 91. Đồng tiễn Dương tướng quân kiêm Nguyên Châu đô đốc ngự sử trung thừa (Tô Đĩnh)
  1
 92. Đồng Tước đài (Lưu Đình Kỳ)
  12
 93. Đường thượng hành (Chân thị)
  2
 94. Gia đệ đăng tường thư tặng (Đoàn Huyên)
  2
 95. Giang Nam hành (Trương Triều)
  4
 96. Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân (Hồ Xuân Hương)
  3
 97. Giấc ngủ trưa La sieste (Victor Hugo)
  1
 98. Há sơn ca (Tống Chi Vấn)
  4
 99. Hạ tiệp kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  6
 100. Hạ tiệp kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  7
 101. Hạ tiệp kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  6
 102. Hạ tiệp kỳ 4 (Nguyễn Trãi)
  6
 103. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I) (Nguyễn Trãi)
  9
 104. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II) (Nguyễn Trãi)
  7
 105. Hán cung từ (Lý Thương Ẩn)
  5
 106. Hành dinh thù Lã thị ngự (Lưu Trường Khanh)
  2
 107. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi (Liễu Tông Nguyên)
  8
 108. Hí đề (Nguyễn Trãi)
  9
 109. Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân (Đỗ Thẩm Ngôn)
  5
 110. Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 1 (Sầm Tham)
  6
 111. Hiểu khởi (Đoàn Huyên)
  2
 112. Hoạ Cao Mẫn Hiên du Tây Hồ (Phạm Sĩ Ái)
  1
 113. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Vương Duy)
  6
 114. Hoạ Hương tiên sinh vận giản chư đồng chí (Nguyễn Trãi)
  5
 115. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  8
 116. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  5
 117. Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 3 (Lư Nhữ Bật)
  4
 118. Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 4 (Lư Nhữ Bật)
  4
 119. Hoa Thanh cung kỳ 1 (Thôi Lỗ)
  12
 120. Hoạ Vi xá nhân tảo triều (Thẩm Thuyên Kỳ)
  1
 121. Hoàn chí Đoan Châu dịch tiền dữ Cao Lục biệt xứ (Trương Duyệt)
  2
 122. Hồ già ca tống Nhan Chân Khanh sứ phó Hà Lũng (Sầm Tham)
  2
 123. Hồ già khúc (Vương Xương Linh)
  4
 124. Hồ trung (Cố Huống)
  6
 125. Hồ Vị Châu (Trương Hỗ)
  3
 126. Hồng Châu khách xá ký Liễu bác sĩ Phương (Tiết Nghiệp)
  2
 127. Hồng Lâu viện ứng chế (Thẩm Thuyên Kỳ)
  2
 128. Hưng Khánh trì thị yến ứng chế (Vi Nguyên Đán)
  1
 129. Kẻ lưu vong thoả mãn L'exilé satisfait (Victor Hugo)
  1
 130. Khán sơn (Trần Bá Lãm)
  2
 131. Khuê oán (Vương Xương Linh)
  36
 132. Khuyến tửu (Vu Vũ Lăng)
  2
 133. Ký Dương Thị Ngự (Bao Hà)
  7
 134. Ký Đình Chương kỳ 1 (Vương Kiều Loan)
  1
 135. Ký Tôn sơn nhân (Trừ Quang Hy)
  5
 136. Lạc Dương khách xá phùng Tổ Vịnh lưu yến (Thái Hy Tịch)
  6
 137. Lạp nhật tuyên chiếu hạnh thượng uyển (Võ Tắc Thiên)
  6
 138. Lâm cao đài tống Lê thập di (Vương Duy)
  4
 139. Lỗ sơn tống biệt (Hoàng Phủ Nhiễm)
  5
 140. Lộc trại (Bùi Địch)
  6
 141. Lục Thắng trạch thu mộ vũ trung thám vận đồng tác (Trương Nam Sử)
  3
 142. Lương Châu ca kỳ 1 (Trương Tử Dung)
  3
 143. Lương uyển (Vương Xương Linh)
  6
 144. Lý Ông Trọng từ (Bùi Trục)
  1
 145. Lý trung xã (Phan Kính)
  1
 146. Mạnh Môn hành (Thôi Hiệu)
  1
 147. Mạnh Thành ao (Bùi Địch)
  4
 148. Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi)
  12
 149. Mộc Lan từ (Khuyết danh Trung Quốc)
  4
 150. Mộng sơn trung (Nguyễn Trãi)
  9
 151. Mộng tiên thất (Đoàn Huyên)
  3
 152. Một chiều khi tôi nhìn trời Un soir que je regardais le ciel (Victor Hugo)
  1
 153. Nam giản trung đề (Liễu Tông Nguyên)
  4
 154. Nam lâu vọng (Lư Soạn)
  5
 155. Nàng Ê-va Ève (Victor Hugo)
  1
 156. Ngẫu thành (I) (Nguyễn Trãi)
  7
 157. Ngẫu thành (II) (Nguyễn Trãi)
  9
 158. Ngô cung oán (Vệ Vạn)
  2
 159. Ngũ nhật quan kỹ (Vạn Sở)
  5
 160. Nguyên nhật công xuất đồ trung tức sự (Đoàn Huyên)
  2
 161. Nguyệt dạ ca kỳ 1 (Hồ Xuân Hương)
  8
 162. Nguyệt dạ ca kỳ 2 (Hồ Xuân Hương)
  3
 163. Ngư ông khúc hành (Hồ Xuân Hương)
  3
 164. Người đang sống (trích) Ceux qui vivent (extrait) (Victor Hugo)
  1
 165. Nhạc Dương lâu trùng yến Vương Bát viên ngoại biếm Trường Sa (Giả Chí)
  6
 166. Nhạc Dương vãn cảnh (Trương Quân)
  10
 167. Nhâm Dần tuế đán (Bùi Huy Bích)
  3
 168. Nhập An Bang (Hồ Xuân Hương)
  4
 169. Nỗi buồn của Ôlanhpiô Tristesse d’Olympio (Victor Hugo)
  1
 170. Nùng sơn (Trần Bá Lãm)
  2
 171. Ơi nước Pháp! lúc ngươi quỳ gối France! à l'heure où tu te prosternes (Victor Hugo)
  1
 172. Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia (Sầm Tham)
  5
 173. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  33
 174. Phú đắc bạch nhật bán Tây sơn (Thường Kiến)
  1
 175. Phụng hoạ “Xuân nhật xuất uyển chúc mục” ứng lệnh (Giả Tăng)
  3
 176. Phụng hoạ hạnh Vi Tự Lập “Sơn trang thị yến” ứng chế (Lý Kiệu)
  1
 177. Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế (Lý Ung)
  3
 178. Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế (Tô Đĩnh)
  2
 179. Phụng hoạ thánh chế “Hạ nhật du Thạch Tông sơn” (Địch Nhân Kiệt)
  2
 180. Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế (Vương Duy)
  5
 181. Phụng hoạ thánh chế đồ kinh Hoa Nhạc ứng chế (Trương Duyệt)
  1
 182. Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế (Lý Đăng)
  2
 183. Phụng sứ tuần kiểm lưỡng kinh lộ chủng quả thụ sự tất nhập Tần nhân vịnh (Trịnh Thẩm)
  1
 184. Phụng tống ngũ thúc nhập kinh kiêm ký Kỳ Vô Tam (Lý Kỳ)
  6
 185. Quá Khinh Dao từ hoài cổ (Hồ Xuân Hương)
  4
 186. Quan duyệt thuỷ trận (Nguyễn Trãi)
  7
 187. Quan hải (Nguyễn Trãi)
  12
 188. Quan san nguyệt (Trừ Quang Hy)
  7
 189. Quán trung tức sự (Dương Sĩ Ngạc)
  3
 190. Quân thành tảo thu (Nghiêm Vũ)
  8
 191. Quy Côn Sơn chu trung tác (Nguyễn Trãi)
  8
 192. Quy nhạn (Tiền Khởi)
  13
 193. Sài Sơn tự (Bùi Huy Bích)
  3
 194. Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2 (Giả Chí)
  7
 195. Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham)
  27
 196. Sứ Lĩnh Nam văn Thôi Mã nhị ngự sử bính bái thai lang (Tô Vị Đạo)
  2
 197. Sử Thanh Di quân nhập Cư Dung kỳ 1 (Cao Thích)
  2
 198. Sưu không (Đoàn Huyên)
  2
 199. Tái hạ khúc kỳ 1 (Hạo Nhiên thiền sư)
  4
 200. Tái ngoại văn châm (Hồ Xuân Hương)
  4
 201. Tái nhập Đạo Trường kỷ sự ứng chế (Thẩm Thuyên Kỳ)
  3
 202. Tái thượng khúc kỳ 1 (Vương Liệt)
  3
 203. Tái thượng khúc kỳ 2 (Vương Liệt)
  4
 204. Tái thượng thính xuy địch (Cao Thích)
  6
 205. Tam Liệt miếu (Nguyễn Du)
  4
 206. Tam nhật tầm Lý Cửu trang (Thường Kiến)
  4
 207. Tam Sơn (Trần Bá Lãm)
  3
 208. Tảo phát Giao Nhai sơn hoàn Thái Thất tác (Thôi Thự)
  1
 209. Tảo thu dữ chư tử đăng Quắc Châu tây đình quan thiếu (Sầm Tham)
  1
 210. Tảo triều Đại Minh cung (Giả Chí)
  4
 211. Tặng hữu nhân (Nguyễn Trãi)
  13
 212. Tặng Kiều Lâm (Trương Vị)
  3
 213. Tặng Tô Oản thư ký (Đỗ Thẩm Ngôn)
  2
 214. Tặng Tô Vị Đạo (Đỗ Thẩm Ngôn)
  2
 215. Tân Hợi tuế đán (Bùi Trục)
  3
 216. Tây cung thu oán (Vương Xương Linh)
  20
 217. Tây đình xuân vọng (Giả Chí)
  5
 218. Tây hồ (Nguyễn Thượng Phiên)
  1
 219. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
  4
 220. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
  4
 221. Thạch Tông (Võ Tắc Thiên)
  4
 222. Thái Hoà sơn (Trần Bá Lãm)
  3
 223. Thành bàng khúc (Vương Xương Linh)
  3
 224. Thanh minh (Nguyễn Trãi)
  11
 225. Thánh Thiện các tống Bùi Địch nhập kinh (Lý Kỳ)
  2
 226. Thần Phù hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  8
 227. Thị yến Trường Ninh công chúa đông trang ứng chế (Lý Kiệu)
  4
 228. Thích trung tác (Sầm Tham)
  12
 229. Thiếu niên du điệu (Hồ Xuân Hương)
  4
 230. Thiếu niên hành (Ngô Tượng Chi)
  2
 231. Thính hiểu giốc (Lý Ích)
  4
 232. Thính vũ (Nguyễn Trãi)
  19
 233. Thoái triều vọng Chung Nam sơn (Lý Chửng)
  1
 234. Thôi Ngũ Lục đồ bình phong các phú nhất vật đắc Ô Tôn bội đao (Lý Kỳ)
  1
 235. Thôn xá thu châm (Nguyễn Trãi)
  9
 236. Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú (Nguyễn Trãi)
  6
 237. Thu dạ hữu hoài (Hồ Xuân Hương)
  3
 238. Thu dạ khách cảm (II) (Nguyễn Trãi)
  8
 239. Thù hữu nhân kiến ký (Nguyễn Trãi)
  5
 240. Thu nguyệt ngẫu thành (Nguyễn Trãi)
  10
 241. Thu nhật ngẫu thành (Nguyễn Trãi)
  8
 242. Thu nhật tức sự (Hồ Xuân Hương)
  6
 243. Thu phong ca (Hồ Xuân Hương)
  3
 244. Thù Tô viên ngoại Vị Đạo hạ vãn ngụ trực hung trung (Thẩm Thuyên Kỳ)
  1
 245. Thu tứ (Hứa Hồn)
  5
 246. Thu vũ (Hồ Xuân Hương)
  4
 247. Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ (Sầm Tham)
  3
 248. Thứ Cúc Pha tặng thi (Nguyễn Trãi)
  7
 249. Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường (Nguyễn Trãi)
  6
 250. Thượng nguyên hộ giá chu trung tác (Nguyễn Trãi)
  6
 251. Tiên Du tự (Nguyễn Trãi)
  8
 252. Tiễn phó ất (Đoàn Huyên)
  2
 253. Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết (Đoàn Huyên)
  2
 254. Tĩnh Yên vãn lập (Nguyễn Trãi)
  5
 255. Toán viên tự thuật (Thái Thuận)
  2
 256. Tòng quân bắc chinh (Lý Ích)
  2
 257. Tống Bí thư Triều Giám hoàn Nhật Bản (Vương Duy)
  4
 258. Tống Bình Đạm Nhiên phán quan (Vương Duy)
  7
 259. Tống Chu Đại nhập Tần (Vương Duy)
  13
 260. Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam (Mạnh Hạo Nhiên)
  7
 261. Tống Hình Quế Châu (Vương Duy)
  5
 262. Tống khách tri Ngạc Châu (Hàn Hoằng)
  3
 263. Tống Lư Cử sứ Hà Nguyên (Trương Vị)
  6
 264. Tống Lưu bình sự sung Sóc Phương phán quan phú đắc “Chinh mã tê” (Cao Thích)
  2
 265. Tống Lưu hiệu thư tòng quân (Dương Quýnh)
  2
 266. Tống Lưu thị lang (Lý Đoan)
  5
 267. Tống Lý Hồi (Lý Kỳ)
  3
 268. Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh (Lưu Trường Khanh)
  5
 269. Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc (Vương Duy)
  2
 270. Tống Nguỵ thập lục hoàn Tô Châu (Hoàng Phủ Nhiễm)
  6
 271. Tống Quách Tư Thương (Vương Xương Linh)
  8
 272. Tống Sài tư hộ sung Lưu khanh phán quan chi Lãnh Ngoại (Cao Thích)
  2
 273. Tống tăng Đạo Khiêm quy sơn (Nguyễn Trãi)
  6
 274. Tống Tiết đại phó An Lục (Vương Xương Linh)
  5
 275. Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang (Lưu Trường Khanh)
  2
 276. Tống trung kỳ 1 (Cao Thích)
  3
 277. Tống Vi bình sự (Vương Duy)
  5
 278. Trại đầu xuân độ (Nguyễn Trãi)
  11
 279. Trấn Vũ quán (Trần Bá Lãm)
  1
 280. Trấn Vũ quán (Nguyễn Tấn Cảnh)
  2
 281. Trấn Vũ quán (Nguyễn Hoan)
  2
 282. Trấn Vũ quán (Chu Tập Hy)
  2
 283. Triệu Vũ Đế cố cảnh (Nguyễn Du)
  8
 284. Trong bóng tối Dans l’ombre (Victor Hugo)
  1
 285. Trùng dương nhật bồi Nguyên Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng biệt (Tiêu Dĩnh Sĩ)
  1
 286. Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu (Lưu Trường Khanh)
  6
 287. Trường An đạo kỳ 1 (Trừ Quang Hy)
  15
 288. Trường Lạc thiếu niên hành (Thôi Quốc Phụ)
  5
 289. Trường Tín thảo (Thôi Quốc Phụ)
  5
 290. Trường Tín thu từ kỳ 4 (Vương Xương Linh)
  6
 291. Túc Chiêu Ứng (Cố Huống)
  4
 292. Túc Long Hưng tự (Kỳ Vô Tiềm)
  3
 293. Túc Sơ Bì dịch (Vương Chu)
  4
 294. Túc Thạch Ấp sơn trung (Hàn Hoằng)
  4
 295. Tuyệt mệnh thi (Vương Kiều Loan)
  1
 296. Tự Kế Bắc quy (Cao Thích)
  5
 297. Tức hứng (Nguyễn Trãi)
  8
 298. Tức sự (Nguyễn Trãi)
  7
 299. Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1 (Nguyễn Du)
  5
 300. Tương vũ hý tác (Cao Bá Quát)
  4
 301. Tửu Tuyền thái thú tịch thượng tuý hậu tác (Sầm Tham)
  5
 302. Ức Tây Hồ xuân cảnh (Phạm Sĩ Ái)
  1
 303. Vãn du Sài Sơn vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  2
 304. Vãn hứng (Nguyễn Trãi)
  11
 305. Vãn lập (Nguyễn Trãi)
  7
 306. Văn nhạn (Vi Ứng Vật)
  3
 307. Vân Đồn (Nguyễn Trãi)
  7
 308. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1 (Sầm Tham)
  8
 309. Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 2 (Sầm Tham)
  5
 310. Viên cư trị vũ (Cao Bá Quát)
  2
 311. Viết trong thời lưu vong Écrit en exil (Victor Hugo)
  1
 312. Vịnh Bố Cái Đại Vương từ (Trần Bá Lãm)
  4
 313. Vịnh đăng hoa (Đoàn Huyên)
  2
 314. Vịnh Đồng cổ đàn (Trần Bá Lãm)
  2
 315. Vịnh Huyền Thiên quán (Trần Bá Lãm)
  2
 316. Vĩnh Lợi kiều bắc vọng (Đoàn Huyên)
  2
 317. Vịnh Tây Hồ (Trần Bá Lãm)
  4
 318. Vịnh thạch phu phụ (Hồ Xuân Hương)
  4
 319. Vịnh Uy Linh Lang tự (Trần Bá Lãm)
  2
 320. Vọng Doanh (Nguyễn Trãi)
  7
 321. Vô đề (I) (Vương Ấu Ngọc)
  3
 322. Vô đề (III) (Liễu Phú)
  4
 323. Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân (Sầm Tham)
  6
 324. Vụ xử án cách mạng Le procès à la révolution (Victor Hugo)
  1
 325. Vương Chiêu Quân từ (Thạch Sùng)
  5
 326. Xuân dạ độc thư (Cao Bá Quát)
  4
 327. Xuân đình lan điệu (Hồ Xuân Hương)
  4
 328. Xuân tiêu lữ thứ (Nguyễn Du)
  13
 329. Xuất quan (Nguỵ Trưng)
  1
 330. Xuất tái hành (Vương Xương Linh)
  3
 331. Y nguyên vận ký Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên (Nguyễn Du)
  5
 332. Yến biên tướng (Trương Kiều)
  2
 333. Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban sư xứ (Nguyễn Du)
  6