Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/04/2011 19:29 bởi hongha83
Phan Kính 潘敬 (1715-1761) tự là Dĩ Trực 以直, người xã Lai Thạch huyện La Sơn (nay thuộc xã Song Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh). Ông là danh sĩ dưới triều vua Lê Hiển Tông. Ông từng giữ các chức quan như Mậu lâm Tá lang, Tuyên úy Phó sứ đi kinh lý Nghệ An, Đông các Đại học sĩ, Đốc đồng Thanh Hoa, Đốc đồng xứ Tuyên Quang, Kinh lược sứ, Tham mưu Nhung vụ đạo Hưng Hóa. Sau khi mất, ông được tặng chức Hữu Thị lang Bộ Hình, tước Quỳ Dương bá.  

Tác phẩm: "Kinh truyện tự sự", "Dĩ Trực thi tập", "Vịnh cổ thái lão", "Vĩnh gia Thám hoa Phan Kính truyện", "Phan Kính hội đình thi văn".