Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2011 19:38

Nhàn việc xa tay tới Vũng Thù
Động niềm tôn kính vội dâng trâu
Rừng đào vật mọn đem lòng thực
Đàn hạnh nền xưa ngỡ đào màu
Dập tắt lửa Tần xoay mối cả
Vững phù vạc Hán dõi dòng sâu
Ngưu mao nghĩa sách dù hay thấu
Hẳn trị thì ung chẳng khác đâu[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]