09/12/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dâng cỗ thái lao tế Khổng Tử

Tác giả: Phan Kính - 潘敬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2011 19:38

 

Nhàn việc xa tay[1] tới Vũng Thù[2]
Động niềm tôn kính vội dâng trâu
Rừng đào vật mọn đem lòng thực
Đàn hạnh nền xưa ngỡ đào màu
Dập tắt lửa Tần xoay mối cả
Vững phù vạc Hán dõi dòng sâu
Ngưu mao[3] nghĩa sách dù hay thấu
Hẳn trị thì ung chẳng khác đâu
Nguồn: Phan Kính - con người và sự nghiệp, NXB Khoa học xã hội, 1994.
[1] Dáng đi thoải mái vung tay theo nhịp bước (thường nói là đánh xa, đánh xa tay).
[2] Chỉ sông Thù. Sông Thù cùng với sông Tứ đều ở địa phận nước Lỗ thời Xuân Thu, thường dùng để biểu trưng văn hoá của nhà Chu, cũng là nơi Khổng Tử biên soạn Kinh Thi, Kinh Thư để dạy học trò.
[3] Chỉ số nhiều. "Bắc sử" có câu: "Học giả như ngưu mao. Thành giả như lân giác" (Người học thì nhiều nhưng người thành đạt thì ít).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Kính » Dâng cỗ thái lao tế Khổng Tử