Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/08/2008 03:25 bởi hongha83
Lý Chửng 李拯, chưa rõ năm sinh năm mất, tự Xương Thời 昌時, người Lũng Tây, đỗ Tiến sĩ năm Hàm Thông đời Đường Hy Tông. Làm việc dưới trướng Tiết độ sứ nhưng gặp loạn Hoàng Sào, Lý Chửng phải tránh vào Bình Dương (Lâm Phần, Sơn Tây) nhưng rồi được vua Đường Hy Tông mời ra, giao các chức Thượng thư lang, Khảo công lang rồi Tri chế cáo và Hàn lâm học sĩ. Ông bị mất trong đám loạn quân. Thơ ông hiện còn một bài là "Thoái triều vọng Chung Nam Sơn" 退朝望終南山.

Nguồn: Đường Thi một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.