Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/05/2012 09:16 bởi hongha83
Trần Ngạn Bác 陳彥博 không rõ năm sinh năm mất, tự là Triều Anh 朝英, quê ở huyện Mân, tỉnh Phúc Kiến. Năm Nguyên Hoà 5 (810) đời Đường Hiến Tông, ông đỗ Tiến sĩ. Thơ hiện còn một bài chép trong "Toàn Đường Thi".