Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/02/2009 18:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/02/2009 18:25 bởi hongha83
Trịnh Thẩm 鄭審, tự Diêu Chi Tử 繇之子, quê Trịnh Châu, Huỳnh Dương (nay là Hà Nam, Huỳnh Dương). Năm Càn Nguyên đời Đường Túc Tông (758-759) làm Thứ sử Viên Châu (Nghi Xuân, Giang Tây); năm đầu niên hiệu Đại Lịch (766) đời Đường Đại Tông, làm Bí thư giám; cuối cùng làm Thiếu doãn Giang Lăng. Thơ hiện còn hai bài.

Nguồn: Đường thơ một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.