Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/12/2014 20:31 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 01/06/2016 09:48 bởi hongha83
Phạm Sĩ Ái 范士愛 (1806-?) tự Đôn Nhân 敦仁, hiệu Nghĩa Khê 義溪, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào, nay là Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Ông đỗ Hoàng giáp năm Minh Mệnh (1832) làm Biện lý Bộ Binh.

Tác phẩm:
- Đường Trung Phạm Đôn Nhân nguyên thảo 唐中范敦仁原草
- Nghĩa Khê thi tập 義溪詩集