Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 18/12/2014 20:31 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 02/06/2016 09:48 bởi hongha83
Phạm Sĩ Ái 范士愛 (1806-?) tự Đôn Nhân 敦仁, hiệu Nghĩa Khê 義溪, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào, nay là Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Ông đỗ Hoàng giáp năm Minh Mệnh (1832) làm Biện lý Bộ Binh.

Tác phẩm:
- Đường Trung Phạm Đôn Nhân nguyên thảo 唐中范敦仁原草
- Nghĩa Khê thi tập 義溪詩集