Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/02/2009 03:33 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 23/02/2009 03:54 bởi hongha83
Vi Nguyên Đán 韋元旦 người Kinh Triệu, Vạn Niên (nay là Hàm Ninh, Thiểm Tây), đỗ Tiến sĩ, làm chức Đông A uý (Dương Cốc, Sơn Đông), được đề bạt làm Tả đài Giám sát ngự sử. Có quan hệ họ hàng với Trương Dịch Chi (người yêu của Võ Tắc Thiên). Khi âm mưu đảo chính lật đổ Võ Hậu của Trương Dịch Chi thất bại, Vi Nguyên Đán bị đày làm chức Cảm Nghĩa uý (huyện Đằng, Quảng Tây). Nhưng ông lại có họ với Vi hậu (vợ Đường Trung Tông Lý Hiển) nên lại được xá tội và làm tới Viên ngoại lang, Trung thư xá nhân. Thơ Vi Nguyên Đán hiện còn mười bài.

Nguồn: Đường thơ một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.