Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/05/2012 22:30 bởi hongha83
Chung Ly Quyền 鍾離權 không rõ năm sinh năm mất, người ở Hàm Dương, gặp lão nhân truyền bí quyết, lại gặp Hoa Dương chân nhân thượng tiên Vương Huyền Phủ, truyền đạo vào núi Không Động, tự hiệu Vân Phòng tiên sinh. Sau thành tiên. "Toàn Đường thi" hiện còn ba bài thơ của ông.