Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
127 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 26/10/2017 20:47 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/10/2017 20:46 bởi hongha83
Nguyễn Tấn On (1957-) là nhà thơ Việt Nam, quê ở Quảng Ngãi, Hội viên HVNT Lâm Đồng

Tác phẩm:
- Thơ tặng người, NXB Văn nghệ, 2000
- Phượng xưa, NXB Văn nghệ, 2001
- Hồn quê, NXB Hội nhà văn, 2003
- Chuông gió, NXB Hội nhà văn, 2005
- Vũng nhớ, NXB Hội nhà văn, 2007
- 99 bài lục bát, NXB Văn học, 2012
- Thoát nắng (thơ song ngữ Anh-Việt), NXB Thời đại, 2010

 

Thoát nắng (2010)

99 bài lục bát (2012)