Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:35

Hoàng Lan ai bỏ vườn chùa
Ni cô vào thất tụng mùa chay Kinh
Lá sen gói ánh bình minh
Tôi đem hoả táng mối tình tà dương
Tiếng chuông chạm vỡ hạt sương
Tôi về thuỷ táng mùi hương thất tình
Nhắm đôi mắt Phật nghe Kinh
Nam mô tôi ngộ mối tình Hoàng Lan


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012