Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:07

Phượng về thả trắng phố xanh
Lá như phượng tím trắng cành chùm bông

Học trò có phượng phượng hồng
Phượng vàng vàng nắng cúng ông thờ bà

Phượng tím tím trời xứ hoa
Bây giờ phượng trắng trắng Đà Lạt mơ

Và tôi có phượng phượng thơ


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012