Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 20:02

Đặng Dung
khi mài gươm vào đá
Một vầng trăng
mỏng mỏng
phía chân trời
Hồn tráng sĩ
tan tan
vào sông núi
Thác
ngùi ngùi
đổ
tiếng gươm khua


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010