Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:33

Qua vườn vấp tiếng mo cau
Em ngồi tôi kéo nhớ nhau tìm về
Bây giờ mây trắng triền đê
Cánh diều trộn nắng vân vê gió chiều
Có con chim lạ hót yêu
Tôi phu xe kéo nắng chiều qua sông
Chuyện xưa nhắc lại má hồng
Tình xưa em ẵm, tôi bồng mai sau
Quê xưa tìm về thăm nhau
Đêm trăng vỗ tiếng mo cau Thằng Bờm


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012