Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 20:40

Ta về qua
ngõ đầy trăng
Tím bông
vườn khế
nhớ chăng môi người
Tháng giêng
vỡ
một tiếng cười
Nguyệt cầm
rung rụng
ướt mười ngón
run


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010