Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:32

Giữa chiều vạt tóc nào bay
Rối miền ký ức bao ngày phiêu du
Vàng rung chao cánh tàn thu
Đồi hoang quyên gọi sa mù mắt sâu
Áo xưa bạc chỉ sờn bâu
Biết ai về kịp giùm khâu mảnh tình
Hình như mùa sắp Giáng sinh
Về nghe anh đọc Thánh kinh một lần


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012