14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa xuân (238)

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 16:49

Ta về cho kịp mùa xuân
Lá dài đôi mắt thâm quầng nhớ nhau
Nắng xuân soi bóng hàng cau
La đà khói biếc rớm màu rạ rơm
Lũ qua bùn ngái sen thơm
Cha đi tát ruộng để nơm treo giàn
Bãi xa hoa cải nở vàng
Trẻ thơ chuông gió cửa tràn mùa reo


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012