06/10/2022 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục bát mùa xuân

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 16:49

 

Ta về cho kịp mùa xuân
Lá dài đôi mắt thâm quầng nhớ nhau
Nắng xuân soi bóng hàng cau
La đà khói biếc rớm màu rạ rơm
Lũ qua bùn ngái sen thơm
Cha đi tát ruộng để nơm treo giàn
Bãi xa hoa cải nở vàng
Trẻ thơ chuông gió cửa tràn mùa reo
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Lục bát mùa xuân