Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:17

Nắng xuân trải xuống thảo nguyên
Một đàn cừu nhỏ trên triền cỏ thơm
Ngựa buông cương, gió rung bờm
Bầy chim dồng dộc cõng rơm về rừng
Bên con suối biếc reo mừng
Thảo nguyên hoa cỏ nở bừng mùa xuân
Mặt trời qua phố trầm luân
Sơn ca đứng hót trong lùm tầm xuân


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012