Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:49

Ta về cùng phố lang thang
Níu bông quỳ nở thấy vàng ngón tay
Một thoáng bụi... bụi mưa bay
Mưa bay như thể nàng nay lấy chồng
Ta đi giữa phố đồi thông
Tơ lòng ta trải… mà không… cổ mồ
Ta như một chiếc xe thồ
Chở lòng ta đến với hồ cầm xưa
Bóng hình lẫn lộn trong mưa
Để nghe trong áo bâu tưa hương thề
Nghe mõ gõ nhịp ê hề
Trống chuông Bát Nhã… nẻo về Linh Sơn


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012